بایگانی‌ها عمومی ~ کوروش بار، بهترین اتوبار کالا و اثاث‌کشی در تهران